පුනර් ජීවනය ලැබූ “උතුංම චාලිත්තරේ”

උග්ගල් අලුත්නුවර අලුත් සහල් මංගල්‍යය

පසුගිය ලිපියේ දී  උග්ගල් අලුත්නුවර පුරාණ අලුත් සහල් මංගල්‍යය  1915 දි නැතිව ගිය බවත්  1975  දී පැමිණි බස්නායකනිලමේ තුමාගේ මැදිහත් වීමෙන එකම වතාවක් කළත්  දුෂ්කරතා නිසා අඛණ්ඩව පැවැත්වීම නොහැකි වූ බවත් ලියැවුනා.  කලකට පසුව 2014 සිට  ඇරඹී මේ අති උතුම් චාරිත්‍රය දුෂ්කරතා මැද වුවද පවත්වාගන එමින් තිබෙන බවත් කියවුනා.

උදය ඇමටියගොඩ බණ්ඩාර නිලමේ තුමා අලුත්සහල් මංගල්‍යයට අවශ්‍ය පහසුකම් පමණක් නොව පෞද්ගලිකව කැපවීමෙන් මැදිහත්ව කටයුතු කරන බව
ගමේ ඇත්තන් ගෙන් අසන්නට ලැබෙයි

ගමේ  පැරණි දැනමුත්තන් “අපට තිබුණ උතුංම චාලිත්තරේ” යයි හැදින් වූ ඒ අභීමානවත් උත්සවය නැවත ස්ථාවරව පැවැත් වෙමින් ඇති බව පෙනී යනවා.  මෙවර අලුත් සහල් මංගල්‍යය පෙරටත් වඩා සශ්‍රීකව පවත්වන්නට හැකිව තිබෙන බව ඒ සම්බන්ධව පෞද්ගලිකව එන විස්තර මෙන්ම මූනු පොතටද මුදා හැරෙන තොරතුරු  වලින් පැහැදිලි වෙනවා. පසුගිය ලිපියේ පුරාණ අලුත් සහල් මංගල්‍යය නැවතිම පිළිබඳව ශෙෘ්කයෙන්  කරුණු දැක් වු ඒ දැනමුත්තන් ජීවිතයෙන්  සමු ගෙන ඇතත් ඔවුන් ප්‍රාර්ථනය කළ ඒ “උතුංම චාලිත්තරේ” නැවත පණ ලබා ස්ථාවරව දක්නට ලැබීම මහත් වාසනාවකි.

පල්ලෙකන්ද දෙයියන්නෙ වෙලේ පැසී තිබුණ කුඹුරු යායේ සුබ මොහොතින් කරල් කැපීම සිදුව තිබෙනවා. මේ වටිනා උත්සවය වෙනුවෙන් සංවිධානය කර ඇති පෙරහරට හස්තිරාජයකුගේ ද සහභාගිත්වයෙන් අලංකෘතව, පෙරමග රථවාහන පෙරහරකින් ද අභිමානවත් බව ගෙන දෙමින් පැවති බව පෙනී යනවා.

පැරැන්නන්ගේ බසින්ම මේ කරන කරවන ඇත්තන්ටත් මේ ගමටත් අහලගංහතටත් මුළු

බස්නායක නිලමේ තුමා අලුත්සහල් මංගල්‍ය යට සහභාගීවි ඇත්තේ සිය සුපුරුදු සුදු ඇඳුමෙනි. එය ද පුරාණ සිරිත අනුව සිදු වන්නකි

රටටත්  ගොවිතැන් බත් වැඩී ආශීර්වාද වේවා! 

නොරටක සිට මේ බ්ලොග් සයිට් එක කරන ලේඛකයාගේ සුබපැතුම් 2019 අලුත් සහල් මංගල්‍ය ඡායාරූප උපුටාගැනුනේ උග්ගල් අලුත්නුවර කතරගම් දේවාලය ෆේස් බුක් පිටුවෙනි. අදාල ඇඩිමින්වරුන්ට ස්තුතියි.

 

2019 උග්ගල් අලුත්නුවර අලුත් සහල් පෙරහර හස්තියකුගෙන්ද අලංකෘතව පල්ලෙ කන්දෙ සිට ගමන් ආරම්භ කරමින්

රථවාහන පෙරහරක්ද එක්ව අලුත්සහල් මංගල්‍යය අභිමානවත්ව පවත්වන්නට උරදෙමින්

අලුත් සහල් මංගල්‍යය දේවාල ගමේ දී 2019