සැම දෙනාටම සුවදායක වාසනාවන්ත අලුත් අවුරුද්දක් වේවා!

සැම දෙනාටම සුවදායක් වාසනාවන්ත අලුත් අවරුද්දක් වේවායි දෙයියන්නේ ගමේ සිට සුබපැතුම්!

වෛරස් රෝග පැතිරෙන කාලවල ගමේ ඇත්තන් පවසන ලද්දේ “දෙයියන්නේ ලෙඩ” ලෙසිනි. එහි දී කරන ලද වත්පිළිවෙත් ගැන ලියමින් සිටිමි.  ඒ පෝස්ටුව නුදුරේදී පළකරන්නට සැලසුම් කරමින් සිටිමි