පූජ්‍ය නාවුල්ලේ ධම්මානන්ද හිිමිපාණන් විසින් සංගෘහිත ග්‍රන්ථය 1942

පූජ්‍ය නාවුල්ලේ ධම්මානන්ද හිිමිපාණන් විසින් සංගෘහිත ග්‍රන්ථය 1942- තුඩපත මෙහි උපුටා දක්වා ඇත. තවත් පිටපතක් සොරගුණය වීදිය වලව්වේ තිබ හමුව මහචාර්ය
පුංචිබණ්ඩාර සන්නස්ගල ශූරීන් විසින් සිය සොරගුණු දේවාල පුවතේ උපුටා දක්වා ඇත.

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.