සිරිපා පියසට ගිය වෙදහාමුදුරුවෝ

5 thoughts on “සිරිපා පියසට ගිය වෙදහාමුදුරුවෝ

  1. මෙවැනි අගනා ඓතිහාසික ග්‍රන්ථ දහස් ගණනක් අපේ නොසැලකිල්ල නිසා විනාශයට ගිහින් ඇති. අනාගතයේදී ඔබතුමා ලියන මෙවැනි විද්‍යුත් සටහන් තමා තොරතුරක් දැනගනෙම සඳහාවත් ඉතුරු වෙන්නේ.

    රාජ්‍ය ලේඛනාගාරයට ගිහින් බලන්න ක්‍රමයක් නැද්ද?

    කැමතියි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )