දන් මුරුතැන් පවත්තන හැටියට දෙවා වදාලා ඇත

තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇති බව සලකන්න

6 thoughts on “දන් මුරුතැන් පවත්තන හැටියට දෙවා වදාලා ඇත

  1. ලිපිය අගෙයි. මුරුතැන්ගැන තව දුරටත් විස්තර මේ ලිපියේ මනාවට ගැබ්ව පවතිනවා. ඇත්තට ම නොදන්නා ඉතිහාස කරුණුත් දැනගන්නට හැකිවීම ගැන සතුටුයි….. ඔබ විසින් ගවේෂණාත්මක ව ලියන ලද කරුණු පිළිබදව ස්තූතිය………………….

    කැමතියි

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )