තවමත් පවතින නයියන්ඩි නැටුම්

6 thoughts on “තවමත් පවතින නයියන්ඩි නැටුම්

  1. දැන්නම් මේ නැටුම් දකින්නේ රූපවාහිනියෙන් පෙරහරක් බලනකොට විතරයි. නමුත් අපි පාසල් සිසුන් කාලයේ විවිධ උත්සව වලට ගියාම සුලබ දසුනක්ව තිබුණා.

    කැමතියි

  2. පින්ග්කිරීම: කන්දකුමාර කොඩිය | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: තිදස කෙලපු ජය රණ කෙලි පෙරහර ! | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )