මන්ද කරබා වැඩ හිටින්නේ ?

5 thoughts on “මන්ද කරබා වැඩ හිටින්නේ ?

  1. පින්ග්කිරීම: හත් වැඳුම් වැඳීම ? | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: දේව විශ්වාසය හා අලුත්නුවර ඇත්තෝ 4 | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: දේව විශ්වාසය හා අලුත්නුවර ඇත්තෝ 4 |

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )