වඳින්න නෙවෙයි අපිට එදා සිරී පාදේ යන්න වුනේ වැඩට

3 thoughts on “වඳින්න නෙවෙයි අපිට එදා සිරී පාදේ යන්න වුනේ වැඩට

  1. පින්ග්කිරීම: මේ සිරීපාදෙ කාලෙ | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: සිරිපදලස සමනොළ පියසේ……… | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: සිරිපදලස සමනොළ පියසේ……… | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )