රහස් රාජකාරි ! මොන සැක්කරයටවත් කියන්නෙ නෑ – උග්ගල් අලුත්නුවර සම්ප්‍රදාය

2 thoughts on “රහස් රාජකාරි ! මොන සැක්කරයටවත් කියන්නෙ නෑ – උග්ගල් අලුත්නුවර සම්ප්‍රදාය

  1. ලිපියේ අවසන් වරට දක්වන පිළිතුරේ සඳහන් “දේවක්කේඩුව” යනු දෙවියන් කෝපයට පත්වීම වෙනුවට භාවිත කළ වදනයි. රහස් රාජකාරි වෙනත් නෙකුට පැවසුවහොත් පැවසූ තැනැත්තාට මෙන්ම ඇසූ තැනැත්තාටද දේවක්කේඩුව එල්ලවන බව මේ රාජකාරි ඇත්තන් අතර පවතින තදබල විශ්වාසයකි. ඇදහීමකි.

    කැමතියි

  2. පින්ග්කිරීම: දේවාභරණ රථය | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )