තැබෑරුං හන්දියට වෙච්ච දේ

5 thoughts on “තැබෑරුං හන්දියට වෙච්ච දේ

  1. පින්ග්කිරීම: චන්ඩි ඇවිත් අපේ ඇත්තන්ට බොහොම හිරිහැර කළා | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: අනගාරික ධර්මපාල තුමා දිවිමගෙන් සමුගත් වසර | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )