මහ පොළවේ දරුවෝ 1

3 thoughts on “මහ පොළවේ දරුවෝ 1

  1. පින්ග්කිරීම: උග්ගල් අලුත්නුවර සම්ප්‍රදායට එල්ලවූ අනතුරුදායක සමය | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: අනගාරික ධර්මපාල තුමා දිවිමගෙන් සමුගත් වසර | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: උග්ගල් අලුත්නුවර කතරගම දේව පුරාණය 1 | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )