සීතාවක යුගය නිමාවෙන් පසු එතරවා කෝරලයේ දේවාල සම්ප්‍රදාය

තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇති බව සලකන්න

5 thoughts on “සීතාවක යුගය නිමාවෙන් පසු එතරවා කෝරලයේ දේවාල සම්ප්‍රදාය

  1. පාදක සටහන් හි අංක ii සඳහා සැඟවීගත් ඉතිහාසය 2.1 – උග්ගල් අලුත්නුවර හා සැඟවීගත් ඉතිහාසය 2.1 – උග්ගල් අලුත්නුවර යටෙත් පවතින් ලිපි විමසන්න

    කැමතියි

  2. වෙනදා වගේම අති වැදගත් දැනුම සම්භාරයක් ලබදුන්නු ලිපියක්. ඔබේ සටහන් හැමදාම එම වටිනාකමෙන් පිරී තිබෙන්වා. ඇතැම් දවසක කොමෙන්ටුවක් කොටන්නට අතපසු වෙනවා කාර්‍යබහුලත්වය වැඩිවුණොත්. නමුත් මම හැමදාමත් කියවනවා. ජයවේවා..

    කැමතියි

  3. පින්ග්කිරීම: පස්සෙ වෙලාවක කියන්නං. දැං බෑ ! | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )