මැද්දේගම රාජධානියේ ආරම්භය

Advertisements

5 thoughts on “මැද්දේගම රාජධානියේ ආරම්භය

  1. පින්ග්කිරීම: කුස්තන්තීනු හටන පවසන නව රාජධානියක උපත « sugv

  2. පින්ග්කිරීම: ලංකාවේ පෘතුගීසී පාලන ප්‍රතිපත්තිය හා ක්‍රියාකලාපය පැහැදිලි කරදෙන කදිම නිදසුන « sugv

  3. මෙහි දැක්වෙන කවියේද දේවාල ලේකම් මිටියේද දැක්වෙන්නේ සූරිය මහ රජු, මැද්දේගම් නුවර ශකවර්ෂ 1304 දී මෙ දේවාලය කළ බව කියවේ. එය ක්රිඅස්තුවර්ෂයට පෙරළූ විට ක්රි්.ව. 1382 වන බව සලකන්න. ඒ අනුව මෙය රාජධානිය වනනට ඇත්තේ 1382 ටත පෙර වියයුතුය යි අනුමාන කළ හැකිවේ.

    කැමතියි

  4. පින්ග්කිරීම: කුස්තන්තීනු හටන පවසන නව රාජධානියක උපත | sugv

  5. පින්ග්කිරීම: තිදස කෙලපු ජය රණ කෙලි පෙරහර ! | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )