මැද්දේගම් නුවර සොයා යාම

Advertisements

8 thoughts on “මැද්දේගම් නුවර සොයා යාම

  1. පින්ග්කිරීම: මැද්දේගම රාජධානියේ ආරම්භය « sugv

  2. පින්ග්කිරීම: කුස්තන්තීනු හටන පවසන නව රාජධානියක උපත « sugv

  3. පින්ග්කිරීම: ලංකාවේ පෘතුගීසී පාලන ප්‍රතිපත්තිය හා ක්‍රියාකලාපය පැහැදිලි කරදෙන කදිම නිදසුන « sugv

  4. පින්ග්කිරීම: මැද්දේගම රාජජධානියේ නිමාව « sugv

  5. පින්ග්කිරීම: කෝට්ටයාකන්දේ වන්නිරාලට රන්මුදු ඇල්ලෙන් පහල වුනු හලඹ දෙනම | sugv

  6. පින්ග්කිරීම: මැද්දේගම රාජධානියේ නිමාව | sugv

  7. පින්ග්කිරීම: කුස්තන්තීනු හටන පවසන නව රාජධානියක උපත | sugv

  8. පින්ග්කිරීම: මද්දහනෙ ගිය කරල් පෙරහර | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )