සැඟවීගත් ඉතිහාසය 2 උග්ගල් අලුත්නුවර

සංස්කරණය පිණිස තාවකාලිකව ඉවත් කර ඇති බව සලකන්න

5 thoughts on “සැඟවීගත් ඉතිහාසය 2 උග්ගල් අලුත්නුවර

  1. පින්ග්කිරීම: දියකැපූ තැනින් ලබා ගන්නා ශුද්ධ ජලය | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: මොකද මේ කොස්ගහ වටේ සුදු රෙද්දක් ඔතල තියෙන්නෙ ? | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: පස්සෙ වෙලාවක කියන්නං. දැං බෑ ! | sugv

  4. පින්ග්කිරීම: බත්තනරාල හිස මත තබාගත් ධාතු කරඬුව…….. | sugv

  5. පින්ග්කිරීම: තිදස කෙලපු ජය රණ කෙලි පෙරහර ! | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )