උග්ගල් අලුත්නුවර හේරත් අයියාගේ වගතුග

සංස්කරණය පිණිස තාවකාලිකව ඉවත් කරගෙන ඇත

Advertisements

2 thoughts on “උග්ගල් අලුත්නුවර හේරත් අයියාගේ වගතුග

  1. පින්ග්කිරීම: ගම්විදානේවරු | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: වැඳීම | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න /  වෙනස් කරන්න )

w