පාරම්පරික දැනුම ගැන පුංචි පරීක්ෂණයක්

සංස්කරණය පිණිස තාවකාලිකව ඉවත් කරගෙන ඇත

7 thoughts on “පාරම්පරික දැනුම ගැන පුංචි පරීක්ෂණයක්

  1. පින්ග්කිරීම: පාරම්පරික දැනුම ගැන පුංචි පරීක්ෂණයක් | sugv

    • එය මහත්ම සතුටකි. මේ ගැන අවධානය දීම මෙන්ම අදහස් දැක්වීම වෙනුවෙන් ස්තුතිය පුදමි. වෙනත් සාධක පාලනය කරමින් මෙවැනි පරීක්ෂණ රාශියකින් මේ මතය තහවුරු වෙතොත් එය විද්‍යාත්මක ලෝකය විසින් පිළිගනීවි. මනුෂ්‍යයාට ඉමහත් ප්‍රයෝජන සලසාගත හැකිවේවි.

      කැමතියි

  2. පින්ග්කිරීම: ආයු රක්ඛායු බොහෝවා ! | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: රාවණා කොඩිය සහ කුකුලා කොඩි | sugv

  4. පින්ග්කිරීම: රාවණා කොඩිය සහ කුකුලා කොඩි | sugv

  5. පින්ග්කිරීම: රාවණා කොඩිය සහ කුකුලා කොඩි |

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )