පාරම්පරික ඥාන සම්භාරය 2

සංස්කරණය පිණිස තාවකාලිකව ඉවත් කරගෙන ඇත

Advertisements

12 thoughts on “පාරම්පරික ඥාන සම්භාරය 2

  1. පින්ග්කිරීම: යක්ෂ මාස වල අපල උපද්‍රව දුරු කරගැනීම | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: පාරම්පරික ඥාන සම්භාරය 2 | sugv

  3. ඇත්ත බ්ලොග් සටහන් වලින් පැවසෙන දෑ සරළ ලෙස ප්‍රකාශයට පත්වෙනවා නම් කියවන්නන් ඇදී එනවා. භාෂාව පරිහරණය පිළිබඳව මා ලබා ඇති පරිනතබවේ බොහෝ අඩුපාඩු තිබෙනවා. ඒ නිසාම අදහස් කරන දෑ එලෙසින්ම ප්‍රකාශවීමේ ඌනතාවන් රාශියක් තියන බව මට හැම විටම වගේ තේරුම් ගොස් තිබෙනවා. “සංකීර්ණ නීරස ලියවිලි බවට පත්වීමෙන් මිදිය යුතුයි“ යන්න පෙන්වා දීම වෙනුවෙන් ඔබතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි.

    කැමතියි

  4. පින්ග්කිරීම: අරංගුව බඳින්නේ ඇයි ? | sugv

  5. පින්ග්කිරීම: “මේ අවුරුද්ද ගමට හොදයි…” | sugv

  6. පින්ග්කිරීම: ඉල්ලො හැදෙන මාසය | sugv

  7. පින්ග්කිරීම: සුබ අලුත් අවරුද්දක් වේවා | sugv

  8. පින්ග්කිරීම: සුබ අලුත් අවරුද්දක් වේවා | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )