විමල සුරේන්ද්‍ර බලාගාරය විවෘත කිරීමේ සැඟවුනු කතා පුවතක් කියන උග්ගල් අලුත්නුවර ඇත්තෝ

සංස්කරණය පිණිස තාවකාලිකව ඉවත් කරගෙන ඇත

4 thoughts on “විමල සුරේන්ද්‍ර බලාගාරය විවෘත කිරීමේ සැඟවුනු කතා පුවතක් කියන උග්ගල් අලුත්නුවර ඇත්තෝ

  1. පින්ග්කිරීම: සිරී පා‍දෙට නෝටන් කරන්ට් එක දුන්න හැටි | sugv

  2. පින්ග්කිරීම: තිදස කෙලපු ජය රණ කෙලි පෙරහර ! | sugv

  3. පින්ග්කිරීම: සිරිපදලස සමනොළ පියසේ……… | sugv

ප්‍රතිචාරයක් ලබාදෙන්න

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ WordPress.com ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Twitter picture

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Twitter ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Facebook photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Facebook ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )

Google+ photo

ඔබ අදහස් දක්වන්නේ ඔබේ Google+ ගිණුම හරහා ය. පිට වන්න / වෙනස් කරන්න )